תנאי שימוש

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט oadictionary.com (להלן: "האתר").

1.2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

1.3. בגלישה או בשימוש באתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת ללא מגבלות או סייגים לתנאי השימוש באתר כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או לכל חלק מהם, עליך להימנע מכל גישה ו/או שימוש באתר.

1.4. אנו עשויים לתקן או לשנות את תנאי השימוש, או כל חלק מהם, מעת לעת. הנוסח המחייב של התנאים ביחס לכל שימוש באתר, יהיה זה התקף במועד השימוש.

1.5. תנאי השימוש מחייבים את כל המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים בו, וזאת בין אם השימוש באתר נעשה באמצעות מחשב, טלפון חכם או בכל אמצעי אחר הידוע כיום או יהיה ידוע בעתיד, בין אם המשתמש ביצע רישום לאתר ובין אם לא ביצע רישום לאתר.

1.6. הגדרות:

1.6.1. "החברה" – בעלי האתר ומי שמפעיל אותו.

1.6.2. "האתר" – אתר אינטרנט זה, ו/או כל אתר שיבוא במקומו, על כל עמודיהם.

1.6.3. "משתמש" – מי שגלש באתר ועשה בו פעולות כלשהן.

2. שירותי האתר והשימוש בו

2.1. oadictionary.com הוא אתר אשר מספק אסוציאציות למילים באנגלית ומיועד עבור כל מי שחפץ בלימוד בו.

2.2. כל משתמש רשאי להעלות לאתר אסוציאציות ,המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן המועלה על ידו לאתר.

2.3. בכל העלאה והפצה של תוכן, הינך מתחייב ומצהיר לבעל האתר כי יש בידיך כל הזכויות הדרושות כדי לפרסם או להפיץ תוכן זה, וכן פרסום והפצה של תוכן זה אינו מפר או פוגע בזכויות של צד שלישי כלשהו. משתמש המעלה תוכן מעניק לבעל האתר רישיון שאינו מוגבל בזמן וללא תמורה להשתמש, לשכפל, להעתיק, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי וכן ליצור ארכיון או גיבוי של תוכן משתמש.

2.4. כמפורט להלן, בעל האתר לא ישא בכל אחריות הקשורה לתוכן שהועלה על ידי משתמשי האתר. עם זאת, בעל האתר רשאי, אך אינו מחויב, לנקוט בכל פעולה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסרה של כל או חלק מתוכן המשתמשים. אם הינך סבור שזכויותיך הופרו על ידי תוכן משתמשים, אנא יידע אותנו בדבר בכתובת הדוא"ל: yakir.mos@gmail.com

2.5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך, למחוק, לשנות, לתרגם או להעתיק כל הודעה מכל סוג שהיא, בשיקול דעתו הבלעדי.

3. שימושים אסורים

3.1. משתמשים אינם רשאים לבצע את הפעולות הבאות בעת שימוש באתר ובתוכן האתר:

3.1.1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר;

3.1.2. להעתיק, לשנות, לעבד, לתרגם, לשכפל, לשדר, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

3.1.3. לעשות שימוש או לפרסם שפה גסה, מאיימת, מטרידה, מעליבה, מבזה, מסיתה, מתגרה, משתלחת וכיוצא בזה;

3.1.4. לעשות שימוש או לפרסם תוכן בעל אופי פורנוגרפי;

3.1.5. לבצע כל פרסומת, לרבות על ידי פרסום של אתרים, מודעות, שירותים, או מוצרים באתר.

3.1.6. לחשוף קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם, לחשוף תוכן המציג קטין באופן מבזה או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין.

3.1.7. לחשוף כל מידע אישי כלשהו, כגון שם מלא כתובת, מספר טלפון, כותבת דוא"ל, מספר כרטיס אשראי, וכיוצא הזה. מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.1.8. לפרסם או להפיץ קבצים זדוניים שעשויים להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר מידע של המשתמש בקובץ ללא ידיעתו וללא הסכמתו.

3.1.9. או לפרסם תוכן המפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות תוכן המפר סודות מסחריים או חובות אמון כלפי צד שלישי, ותוכן המעודד שיתוף קבצים פיראטיים.

3.1.10. אין להתחזות לאדם או לכל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

3.1.11. לעשות שימוש או לפרסם בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

3.1.12. לעבור על חוקי מדינת ישראל בדרך כלשהי.

4. פרטיות

4.1.1. החברה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies") במסגרת האתר על מנת לאחסן מידע עבור משתמשי האתר (כגון שם משתמש וסיסמה) וכך לחסוך את הצורך להזין את פרטי המשתמש האישיים בכל כניסה לאתר. המשתמש רשאי ויכול להתאים את ההגדרות בתוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או לצורך מחיקת העוגיות הקיימות.

4.1.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע אודות משתמש לידי הרשויות המוסמכות, אם קיים חשש לבצע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי ובמקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומידית למשתמש.

5. קניין רוחני

5.1.1. זכויות יוצרים. מלבד תוכן המשתמשים (כהגדרתו לעיל), התכנים המוצגים באתר, לרבות עיצוב האתר והגרפיקה, התכנים המילוליים, תמונות, עריכה וכיוב', כפופים (או עשויים להיות כפופים) להגנה על זכויות יוצרים. בהתאם, אין להעתיק את תוכנו של האתר, להוריד, לשנות, לשכפל, לפרסם או לשדר מחדש כל מידע או תוכן הכלול באתר או כל חלק ממנו בכל אמצעי אלקטרוני או בעותק קשיח, או ליצור כל יצירה, יצירה נגזרת או בדרך אחרת, המבוססת על תמונות, טקסט, מסמכים או מידע כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת בעל האתר.

5.1.2. סימני מסחר. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש של כל השמות והסימנים המוצגים באתר, לרבות שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סמלים, אייקונים (icons), סימנים גרפיים, עיצוב, לוגואים (logo). ואלו עלולים להיות סימני מסחר/שירות רשומים של החברה או של צדדים שלישיים. השימוש או השימוש לרעה בסימני מסחר/שירות אלה או כל חומר אחר, הנו אסור באופן מפורש ועלול להיות הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או חוקים אחרים להגנה על קניין רוחני.

5.1.3. אין דבר האמור בתנאי השימוש המתפרש כמקנה במפורש, במשתמע, על דרך השתק או בכל דרך אחרת בעלות, רישיון או כל זכות אחרת לפי דיני קניין רוחני למשתמש או לכל צד ג' אחר.

5.1.4. המשתמש אינו רשאי להעלות, להטביע, להעביר, לשדר או להפוך לזמין כל חומר המפר כל סוד מסחרי, זכויות יוצרים, או זכויות אחרות של כל אדם או ישות.

5.1.5. אם הינך סבור שזכויותיך הופרו על ידי תוכן משתמשים, אנא יידע אותנו בדבר בכתובת הדוא"ל: yakir.mos@gmail.com.

6. הגבלת אחריות

6.1.1. הגישה והשימוש באתר זה ובתכנים הם על אחריות המשתמש בלבד. החברה שומרת את הזכות לשנות בכל עת את התוכן של אתר זה או את תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות בכל עניין ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת, ועל משתמשי האתר לבדוק פריטים אלה על בסיס תקופתי.

6.1.2. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לתוכן משתמשים ולא תישא בכל אחריות בקשר לכך, לרבות במקרים בהם תוכן המשתמשים חשוד כמפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו וזאת מכוון שלחברה אין יכולת לפקח על תוכן משתמשים .

6.1.3. החברה אינה נושאת בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לדיוק או לשלמותו של המידע או התוכן באתר, לרבות תוכן משתמשים. החברה אינה אחראית לכל נזק (לרבות נזק ישיר, משני, תוצאתי, עקיף או עונשי) שנגרם למשתמש באתר או לכל צד שלישי בקשר עם האתר, לרבות גישה, שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר זה, ולרבות בגין כל טעות או השמטה במידע או בתכנים. הגבלת אחריות זו כוללת נזקים שעלולים להיגרם למחשבים, טלפונים סלולריים, טאבלטים וכו', (לרבות וירוסים, כל גישה בלתי מורשה או שימוש בשרתים שלנו ו/ או כל וכל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם וכל הפרעה או הפסקה של שידור מהאתר.

6.1.4. החברה לא תבצע אימות ציות לחוק מקומי בכל תחומי השיפוט והמשתמש אחראי בלעדי להתאמה של המידע והתוכן הכלול באתר עם החוק המקומי בתחום השיפוט.

6.1.5. בכל מקום בתנאי השימוש בו הוגבלה אחריותו של בעל האתר ו/או קמה זכותו של בעל האתר לפיצוי ו/או שיפוי ו/או ישנה הגבלה על אחריותו של בעל האתר, תהא המשמעות אף באשר למנהלים ו/או בעלי מניות ו/או עובדים באתר ו/או מי מטעמו.

7. שיפוי

7.1.1. המשתמש מסכים לשפות את החברה (ובכלל זה נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, ספקים ושותפים של צד שלישי), כנגד מלוא ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות, לרבות שכר טרחת עורך דין, בקשר עם הפרה כלשהי על ידי המשתמש של הוראות הדין או הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

7.1.2. שיפוי זה כולל, ללא הגבלה, כל טענה, אובדן, דרישה או תביעת כתוצאה מהפרה או פגיעה בזכויות צד שלישי (לרבות וללא הגבלה כל זכויות יוצרים, זכות קניינית אחרת, זכות לשם טוב או זכות לפרטיות) ומהפרות משתמש כגון העלאת וירוסים, תולעים (worms), עכבישים (spiders), סוסים טרויאניים (Trojan horse) או אמצעים אחרים של התנהגות בלתי הולמת טכנולוגית, בין שידועים כיום ובין שידועים בעתי

7.1.3. חובת השיפוי של המשתמש תחול ללא הגבלה בזמן או טריטוריה.

8. חוק; שיפוט

8.1.1. השימוש באתר כפוף לחוק הישראלי. פרשנותם ואכיפתם של תנאי השימוש ו/או כל מחלוקת או הליך משפטי הנובעים מהם, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

8.1.2. כל פעולה משפטית או הליך הקשור לאתר או לתנאי השימוש יובא לשיפוט הבלעדי והייחודי של בתי המשפט המוסמכים בחיפה.

8.1.3. החברה שומרת את הזכות לכל פיצוי, סעד ו/או תרופה בחוק או במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלו.

כללי

9.1.1. בעשיית שימוש באתר הינך מאשר כי הינך כשיר באופן מלא להתחייב כאמור בתנאים, חובות, הצהרות, מצגים, והתחייבויות שנקבעו בתנאי השימוש ולקיימם במלואם.

9.1.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את הרישום או את השימוש באתר של כל משתמש שעשה אחת מאלה: (1) הפר את הוראות הדין או את תנאי השימוש; (2) פגע בזכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, ​​או כל קניין אחר או זכות לפרטיות או שם טוב של כל צד שלישי; (3) הטריד, פגע או פעל בדרך כלשהי שיש בה, או עלול להיות בה, לפי שיקול דעת החברה, הפרעה או שיבוש או פגיעה בפעילות האתר ו/או במפעיליו ו/או במשתמשים אחרים באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

9.1.3. החברה עושה מאמץ לאפשר את שירותי פעילות האתר ברציפות אולם יכול ומסיבות שונות תהיינה תקלות ו/או הפסקות בפעילות כאמור או בחלק ממנה. למשתמשים לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם תקלה ו/או הפסקה כאמור.

9.1.4. החברה משתמשת בתוכנות אבטחת מידע מקובלות, אולם תעבורת נתונים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הסלולר אינה חסינה בפני ציתות מכל סוג שהוא, ולפיכך לא תעמוד למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי החברה, ככל שמידע שנמסר באמצעות האתר הגיע לצד שלישי כלשהו.

9.1.5. משתמש לא יעשה שימוש באתר לצורך פרסום מסחרי של מוצר ו/או שירות כלשהו.

9.1.6. עיכוב או הימנעות מצידה של החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תנאי השימוש, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.

9.1.7. אם הוראה כלשהי של תנאי השימוש תיחשב להיות בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי כל תנאי כאמור יתפרש עד להיקף המרבי המותר על פי חוק, ומבלי להשפיע על יכולת האכיפה של כל יתר הוראות תנאי שימוש אלו.

9.1.8 לבעל האתר יש את הזכות להגביל את השימוש באתר אך ורק למשתמשים אשר שילמו כסף וקיבלו גישה. שימוש זה כולל כתיבת אסוציאציות , הורדת קבצים, קריאת אסוציאציות , וחיפוש אסוציאציות בין אם האסוציאציה נכתבה על ידי בעל האתר ובין אם נכתבה על ידי אחד ממשתמשי האתר.